Wat is een saldibalans? Check de betekenis en een voorbeeld hier!

Wat is een saldibalans

Wil je inzicht krijgen in de financiële gezondheid van je bedrijf? Dan kan het handig zijn om te weten wat een saldibalans is. Een saldibalans kan je hierbij helpen. Het is namelijk een tussentijds overzicht met alle grootboekrekeningen op basis van de proefbalans.

Hierdoor krijg je een duidelijk beeld van de (tussentijdse) financiële positie van je bedrijf. Ook kan je door regelmatig zo’n balans op te stellen de financiële ontwikkelingen van jouw bedrijf volgen en eventuele problemen al op tijd signaleren.

Hoe dan ook, in dit artikel kom je alles te weten over een saldibalans. Zo bespreken we de betekenis van een saldibalans, waarom het belangrijks is voor je bedrijf, wat er op staat en een handig voorbeeld. Lees dus snel verder voor alle informatie voor jouw boekhouding.

Betekenis van een saldibalans

Een saldibalans is als het ware een rapport dat de (tussentijdse) financiële positie van een bedrijf op een bepaald moment weergeeft. Het geeft je hierbij een overzicht van alle grootboekrekeningen inclusief (het saldo) grootboekrekening van winst of verlies.

Met andere woorden, het laat zien hoeveel activa en passiva je bedrijf heeft en wat het eigen vermogen is. Met behulp van zo’n balans kun je dan ook snel zien of je bedrijf winstgevend is, en het op zowel korte- als lange termijn haar schulden kan betalen.

Kortom, het is een belangrijk instrument om de financiële gezondheid van je bedrijf te beoordelen en om belangrijke zakelijke beslissingen te nemen.

Waarom is zo’n balans belangrijk?

Een saldibalans is belangrijk om verschillende redenen. Ten eerste geeft het je een duidelijk overzicht van de financiële positie van je bedrijf op een bepaald moment. Dit geeft je dus inzicht in de winstgevendheid en of jouw bedrijf haar schulden kan betalen.

Daarnaast kan zo’n balans je helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Door beter inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van je bedrijf, kun je beter bepalen welke investeringen je kunt doen. Ook is een saldibalans belangrijk voor externe partijen, zoals investeerders, de bank of de Belastingdienst.

Deze partijen willen vaak inzicht hebben in de financiële positie van je bedrijf. Mede door een saldibalans kan je meer vertrouwen krijgen. Kortom, een saldibalans is een essentieel instrument om de financiële gezondheid van je bedrijf te beoordelen, belangrijke zakelijke beslissingen te nemen en het vertrouwen van externe partijen te krijgen.

Wat staat er op?

Een saldibalans bevat meerdere onderdelen waaraan je de financiële positie van een bedrijf kunt aflezen. Onder andere de volgende onderdelen kan je hierbij verwachten:

  • Activa: Dit zijn de bezittingen van je bedrijf. Hierbij kan je denken aan geld op de bankrekening, inventaris, gebouwen en voertuigen. Activa worden aan de linkerkant van de balans gezet.
  • Passiva: Dit zijn de schulden van het bedrijf. Hierbij kan je denken aan leningen, openstaande facturen en belastingen. Passiva worden aan de rechterkant gezet.
  • Eigen vermogen: Dit is het verschil tussen de activa en passiva. Het eigen vermogen bereken je door de schulden van de bezittingen af te halen. Het eigen vermogen wordt ook aan de rechterkant van de balans gezet.
  • Totaal: Dit is de som van alle activa, passiva en eigen vermogen op de balans. Het totaal aan de linkerkant moet gelijk zijn aan het totaal aan de rechterkant.

Door de bovenstaande onderdelen mee te nemen in de saldibalans, krijg je een goed beeld van de financiële positie van jouw bedrijf. Het geeft je essentiële informatie om de financiële gezondheid van je bedrijf te beoordelen en zakelijke beslissingen te nemen.

Saldibalans voorbeeld voor een beter beeld

Hieronder staat een eenvoudig voorbeeld van een saldibalans. Dit je kan helpen om een beter beeld te krijgen van de balans in het geval jezelf ermee bezig bent.

Activa: €115.000

– Banksaldo: €10.000
– Voorraad: €5.000
– Bedrijfsgebouw: €100.000

Passiva: €55.000

– Lening: €50.000
– Crediteuren: €2.000
– Te betalen btw: €3.000

Eigen vermogen: €60.000 (Eigen vermogen = activa – passiva)

Dit is slechts een eenvoudig voorbeeld van een saldibalans. Het belangrijkste is dat de saldibalans in evenwicht is, wat betekent dat het totaal aan de linkerkant (debetzijde) gelijk moet zijn aan het totaal aan de rechterkant (creditzijde).

Kortom, wat is een saldibalans?

Een saldibalans is een tussentijds overzicht van alle grootboekrekeningen inclusief het saldo van de winst- en verliesrekening. Het geeft je een duidelijk overzicht van de financiële positie. Als het ware is het een tool om de financiële gezondheid van je bedrijf te beoordelen.

Zodoende kan je met een saldibalans snel zien hoeveel geld je bedrijf heeft, hoeveel schulden het heeft en hoeveel eigen geld (bezit) het heeft. Dit is belangrijke informatie om zowel door jezelf als door derden weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

Kortom, een saldibalans is een handige tool om de financiële stabiliteit van je bedrijf te beoordelen. Het is een overzichtelijke samenvatting van de activa, passiva en het eigen vermogen van je bedrijf op een specifiek meestal tussentijds moment.

Ben je niet zo goed in boekhouden? In dat geval kunnen boekhoudprogramma’s zoals dat van e-Boekhouden of MoneyMonk dat ook voor jou doen.